Mortgage Protection

UBEZPIECZENIE KREDYTU NA DOM

Dlaczego ubezpieczenie kredytu na dom?

Zakup domu/mieszkania jest jadną z największych inwestycji życiowych, stąd instutucje udzielające takiego kredytu nalegają na jego zabezpieczenie od nieprzewidzianych wydarzeń.

Ubezpieczenie kredytu na dom może być tylko na okres spłaty kredytu i jest zaprojektowane do spłaty pozostałej części kredytu w wyniku pojawienia się nieprzewidzianych zdarzeń. Nieprzewidziane zdarzenia zależą od rodzaju wybranego ubezpieczenia kredytu na dom może to być śmierć lub poważne zachorowanie osób zaciągających kredyt.